Trenger du å lære opp dine ledere eller HR-medarbeidere i rekrutteringens kunst?

Lurer du på hvordan du skal etablere og utvikle et trainee-program? Vil du tilby et jobbsøkerkurs til ansatte i bedriften ved omorganisering/omstilling? Trenger du ledertrening for små grupper?

Jegfikkjobben tilbyr hjelp til følgende:

Rekruttering

Nedbemanning/omstilling

Lederutvikling

Medarbeiderutvikling