Talent Management

Hvordan etablere gode talentprogram?

Lederutvikling

 • Hvordan legge opp til en god rekrutteringssprosess for HR og linjen?
 • Hvordan etablere gode interne programmer/workshop/ledertreninger med fokus på mye trening?
 • Hvordan bli en god fasilitator?
 • Praktisk ledertrening/dilemmatrening innen:
  • Coaching – prestasjonsorientert coaching med trening på egne situasjoner
  • Lederrollen med dilemmatrening
  • Gi tilbakemeldinger som virker
  • Sette opp effektive mål og følge opp

Trenger lederne deres mer effektiv trening for å bedre ledere?
Jeg har utviklet, implementert og kjørt ulike ledertreninger som halv og heldagsmoduler med meget gode evalueringer.

Hvordan bli en coachende leder?
Jeg har erfaring fra effektive heldagsworkshop hvor lederne bringer med seg aktuelle problemstillinger de vil trene på. Dagen starter med en kort teoridel (prestasjonsorientert coaching) etterfulgt av fasilitering av gruppen (opp til 8 ledere).

Hvordan gi tilbakemeldinger som virker?
Halvdagsworkshop hvor jeg tilpasser dilemmaer til firma/gruppen/ledernes utfordringer. Rollespill hvor leder velger ut dilemma og jeg fungerer som innleder og fasilitator. Dette liker lederne!

Hvordan sette opp effektive mål og følge opp?
Hvordan sikre at målene er gode og at det er lett å følge opp på de konkrete målene. Lederne tar med seg mål de har utfordringer med og sammen hjelper vi de til å konkretisere.