Rekruttering er et fagfelt og noe lederne bare kan bli bedre til! Feilrekruttering koster! Ved å ha vært involvert i over 2000 ansettelser vet jeg av erfaring at alle kan bli bedre på dette. Dette er noe av det jeg tilby bedrifter innen feltet rekruttering:

Har dere etablert en god rekrutteringsprosess? Hvorfor er utarbeidelse av en kravspesifikasjon så viktig for å lykkes? Vet lederne og HR hvordan de sammen kan bli effektive og gode på rekruttering? Ønsker du å trene HR ansatte eller rekrutterende ledere til å bli gode på hele rekrutteringsprosessen? Jeg har utviklet et 1 dags rekrutteringskurs med masse trening der deltagerne virkelig får prøvd seg på alt fra å lage en god kravspesifikasjon, velge media/lage en effektiv stillingsannonse, selektere søknader og intervjue kandidater. Vil du tilby hjelp til personer som må forlate bedriften ved omorganisering/omstilling? Jeg har utviklet et 1 dags praktisk og effektivt jobbsøkerkurs som gjør at deltagerne blir tryggere i sin egen jobbsøkerprosess – de lærer å sette opp en god søknad (cv og motivasjonsbrev) og trene på en intervjusituasjon.
Etter å ha etablert og drevet det nordiske traineeprogrammet i IBM i 4 år og drevet det nordiske traineeprogrammet i Storebrand i 16 år har jeg dyp erfaring i dette. Jeg kan bidra med blant annet:

  • Hva skal traineeprogrammet bidra til i organisasjonen?
  • Hva er et godt traineeprogram?
  • Hvordan etablere og forankre et godt traineprogram eller talentprogram?
  • Hvordan utvikle programmet?
  • Hvordan utvikle den enkelte trainee og traineekullet?
  • Forventningsstyring internt og ekstern
  • Hvordan nå ut til nyutdannede – Employer Branding aktiviteter
  • Rekruttering av nyutdannede – hvordan legge opp en profesjonell prosess?

Dette kan jeg, og jeg vil gjerne bidra til utvikling av enkeltpersoner og organisasjoner!

Rekrutteringsbransjen er stor og uoversiktlig. Hvem er de, hva skal du som kunde kreve av dem og hvordan jobber de? Hvordan sikre at bruk av  headhuntere blir en winwin situasjon? Hvordan inngå gode samarbeidsavtaler med utvalgte byråer? Jeg har lang erfaring i bruk av headhuntere og inngåelse av ulike avtaler for enkeltoppdrag og samarbeidsavtaler.
Hvordan plukke ut de riktige kandidatene til intervju? Med en god kravspesifikasjon er du godt på vei. Hvordan lage et effektivt sileskjema så du plukker ut de rette kandidatene til intervju?
Hvordan legge opp til effektive intervjuprosesser? Hvilke spørsmål fungerer? Hvordan få til et perfekt samspill mellom rekrutterende leder og HR?