Hvordan forfatte seg kort, konsist, presist og ikke minst – overbevisende?

En god søknad er døråpner for et intervju – men vet du hvordan du skal skrive en god søknad og hva den skal inneholde? Hva skal stå i CV og hva skal stå i motivasjonsbrevet/søknadsbrevet? Hvordan skrive en salgbar CV eller et åpent søknadsbrev? Hvor skal du legge kruttet, og hva er det arbeidsgiveren egentlig leter etter i søknaden din?

Det er mange spørsmål man blir sittende med når man skal skrive den perfekte jobbsøknaden. Noen overdriver sin kompetanse, mens andre undervurderer seg selv. Med 25 års bred erfaring, hvor jeg har vært involvert i over 2000 ansettelser, har jeg erfart at det er få personer som virkelig er gode til å håndtere sin egen søknadsprosess. Vi skal sammen finne den perfekte balansen på hvem du er, hva du kan og hvorfor du passer til akkurat den jobben du vil ha.

Kontakt meg for å vite mer

Jeg fikk jobben