Om Anne Røren Andreassen

«Jeg vil bringe mennesker og organisasjoner fremover!»
Anne Røren Andreassen, daglig leder i jegfikkjobben.no

Jeg har bred HR erfaring fra store konsern som IBM og Storebrand hvor jeg har jobbet med en til en og med grupper. Jeg kan bidra innen disse fagfeltene:

Rekruttering:  Jeg har jobbet med rekruttering fra a til å og skreddersydd ulike rekrutteringsprosesser. Jeg har utviklet og kjørt 1 dags jobbsøkerkurs og rekrutteringskurs for grupper og fått meget gode tilbakemeldinger. Jeg har vært involvert i over 2000 ansettelser på alle nivåer og vært karriererådgiver/utvikler/coach for mange enkeltpersoner. Jeg har dyp erfaring fra etablering av to meget profesjonelle traineeprogram i IBM og i Storebrand og har jobbet mye med Employer Branding. Jeg kan vise til gode resultater for de personene jeg har hjulpet til å utforme en bedre søknad, bruk av sosiale medier og ikke minst intervjutrening.

Omstilling/nedbemanning: Jeg har hatt hovedansvar for en  stor omstillingsprosess på 250 personer. Vi etablerte en profesjonell prosess med meget gode resultater for den enkelte berørte og selskapet.

Lederutvikling: Jeg har utarbeidet og implementert gode lederprogrammer/ledermoduler. Eksempler er 1 dags moduler innen coaching, gi tilbakemedlinger som virker, sette gode mål og følge opp, presentasjonsteknikk, rekrutteringsworkshop og lederrollen – hva innebærer den?  Fokus har vært 20% teori og resten er effektiv trening med god fasilitering av grupper.

Kontakt meg for å vite mer

Privatpersoner:

 • Personlig tilpasset karriereutviklingsprogram for å få jobben du vil ha
 • Rekrutteringskurs for små grupper: Lag din egen CV, lær å skrive et spisset søknadsbrev, intervjutrening, hvordan bruke sosiale medier for å fremme deg på en positiv måte

Bedrifter/Arbeidsgiver:

Foredrag:

 • Hvordan etablere en god rekrutteringsprosess?
 • Hvordan velge ut og bruke headhuntere?
 • Hvordan nå ut til nyutdannede – Employer Branding?
 • Hvordan etablere og forankre et godt traineeprogram eller talentprogram?
 • Hvordan legge opp effektive ledermoduler med fokus på trening?
 • Hvordan etablere gode rutiner for medarbeiderutvikling/samtaler?

Bedriftsinterne workshop/kurs:

 • Hvordan etablere en god rekrutteringsprosess?
 • Jobbsøkerkurs for omorganisering/omstilling for medarbeidere som skal forlate bedriften eller skolere seg på interne jobbsøkerprosesser
 • Hvordan sette mål som virker samt følge opp?
 • Hvordan gi tilbakemeldinger som virker – dilemmatrening
 • Coaching – prestasjonsorientert coaching med trening på egne situasjoner
 • Lederrollen med dilemmatrening