Spørsmål & Svar

/Spørsmål & Svar

Det avhenger av ditt utgangspunkt. Noen har en cv og søknadsbrev som trenger mye justering, andre trenger kun spissing til en spesiell jobb de vil søke på. Noen trenger mye intervjutrening, andre trenger kun å komme i «mood» i forkant av et viktig intervju. Ta kontakt så blir vi nok enige!

Det avhenger av hvor mange timer vi bruker. To priskategorier – lavere priser for studenter. Ta kontakt for pris.

Nei, du kan ta modulene i den rekkefølgen du vil. Du trenger heller ikke ta alle modulene. Les mer om dette her