Anne Røren Andreassen har vært en institusjon i Storebrand. Fra hun begynte i 1998 har hun hatt ansvaret for talentutviklingen i konsernet. I løpet av årene Anne har vært i konsernet har hun bygd opp et av Norges beste og mest velrennomerte traineeprogram. Anne har også bidratt med lederkurs i Storebrand i en årrekke med svært gode tilbakemeldinger. Tidligere traineer sitter i dag i viktige stillinger i hele konsernet.

Hvis jeg skal tenke på et ord som beskriver Anne må det være engasjert. Anne har integritet og har aldri vært redd for å stå rakrygget for de sakene hun tror på. Anne har gjennom sitt engasjement fått konsernledelsen, forretningsområdene og interessenter utenfor organisasjonen til å forstå verdien av strukturert talentutvikling. Anne har forstått at et vellykket talentprogram ikke slutter når du har rekruttert dyktige mennesker. Det slutter når deltagerne sammen har internalisert noen felles verdier og bygd en prestasjonskultur som hele organisasjonen nyter godt av.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Anne for hennes enestående bidrag for Storebrand og ønske henne lykke til med nye oppgaver.

Odd Arild Grefstad, Konsernsjef Storebrand

 

Anne har ett driv utöver det vanliga, hon är affärsmässig och utvecklingsorienterad i allt hon tar sig an. En träffsäker rekryterare och en klockren karriärcoach som kan få den mest tveksamme att bli engagerad och motiverad. I ledarskapet tar Anne hand om sina medarbetare på ett omtänksamt sätt samtidigt som hon utmanar och ställer krav. Anne är en uppskattad ledare och har med stort engagemang lett traineeprogrammet i Storebrand på ett föredömligt sätt.

 Anette Segercrantz, Nordisk HR direktør Storebrand

 

Jeg har fulgt konserntraineeprogrammet fra «alle vinkler» og i veldig mange år. Jeg var delaktiv i oppstart, vært fagleder for flere konserntraineer, vært med i traineekontrollerteamet som beslutter hvor traineene skal i neste traineestopp og vært konkurrent til traineeordningen da vi forsøkte å etablere noe tilsvarende i If (talentpool som jeg etablerte i 2002 og la ned i 2004). Men mest av alt har jeg vært en beundrer av den jobben Anne har gjort som leder av Storebrands traineeprogram. Hun var tett på traineene med klar og oppriktig tale, både støttende og korrigerende men alltid oppbyggende for den det gjelder. Hennes grep rundt denne ordningen er unik, og selv de som er utenfor Storebrand og vært student på BI, NHH eller andre universitet/høyskoler i disse årene, kjenner Anne med fornavn. Mitt ærlige skjønn er at det ikke finnes personer i norsk næringsliv som kunne gjort en bedre jobb enn Anne innenfor dette feltet.

Anne er en likandes kollega som jeg har satt stor pris på. Hennes evne til å manøvrere på en god måte mellom mange sterke særinteresser og komme ut med løsninger som er gode for alle parter, er en god og ganske unik egenskap.

Da vil jeg bare ønske Anne lykke til videre, og vil følge henne videre med stor interesse.

Tom Granquist, Direktør Storebrand

 

Et møte med Anne er noe du vil huske for alltid. Energien blåser deg overende; varmen og omsorgen bringer deg tilbake på beina igjen. Hennes genuine interesse for deg som person og måten hun alltid kjemper din sak vitner om det enorme engasjementet hun har for traineene og programmet. Et sant privilegium å få være en del av favnen gjennom to år, og støttemedlem på livstid!

Camilla Leikvoll, Tidligere konserntrainee – nå Prosesseier konsernstrategi og budsjett